Parkovací místa - Praha
Extrh.cz

Přepis na katastru nemovitostí

Dne 16.5.2023 došlo na katastru nemovitostí k přepisu vlastnického práva. Nyní začnou probíhat jednání s ostatními vlastníky parkovacích míst, což jsou převážně obyvatelé bytových domů. Po těchto jednáních začneme přidělovat jednotlivým parkovacím místům parcelní čísla na katastru nemovitostí. Tento proces bude administrativně náročný, nicméně díky

Parkovací místa - Praha
Extrh.cz

Návrh na vklad do katastru nemovitostí + kolek ve výši 2.000 Kč

Insolvenční správce odeslal požadované dokumenty (Kupní smlouvu, Návrh na vklad) na katastrální úřad pro Středočeský kraj. Nyní běží na katastru nemovitostí 20ti denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad. Tato lhůta končí 9.5.2023. Následně dojde k přepisu vlastnického práva na firmu Extrh Grop

Parkovací místa - Praha
Extrh.cz

Kupní smlouva + uhrazení kupní ceny

Dne 13.4.2023 došlo k uzavření Kupní smlouvy s insolvenčním správcem panem Ing. Liborem Divišem. Zároveň byla uhrazena zbylá část kupní ceny ve výši 1.350.000 Kč. Následně insolvenční správce odešle Kupní smlouvu společně s Návrhem na vklad katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj. Na katastru nemovitostí dojde

Parkovací místa - Praha
Extrh.cz

Podepsání rezervační smlouvy + odeslání blokační úhrady

Od insolvenčního správce jsme obdrželi dokument, v němž je zapsáno věcné břemeno chůzi a jízdy k parkovacím místům. Došlo k podpisu rezervační smlouvy a odeslání blokační úhrady 100.000 Kč na účet insolvenčního správce.V průběhu několika dní nám insolvenční správce zašle kupní smlouvu. Po jejím podpisu

Parkovací místa - Praha
Extrh.cz

Věcné břemeno jízdy a chůze

Momentálně se s insolvenčním správcem projednává právní přístup k parkovacím místům. Bylo nám sděleno, že existuje věcné břemeno jízdy a chůze z vedlejší parcely na parkovací místa. Nicméně v katastru nemovitostí není tahle skutečnost uvedena. Proto jednáme s insolvenčním správcem o dodání smluv, kde je