Kupní smlouva + uhrazení kupní ceny

Dne 13.4.2023 došlo k uzavření Kupní smlouvy s insolvenčním správcem panem Ing. Liborem Divišem. Zároveň byla uhrazena zbylá část kupní ceny ve výši 1.350.000 Kč. Následně insolvenční správce odešle Kupní smlouvu společně s Návrhem na vklad katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj. Na katastru nemovitostí dojde v zákonné lhůtě k převodu vlastnického práva.

Společné výběrové řízení probíhalo zde:

Započalo přidělování parcelních čísel (10x parkovací místa kousek od letiště Václava Havla) – povolená cena 1.450.000 Kč, ID 212023