Chalupa na Valašsku – vyjednávání

Probíhá místní šetření a intenzivní jednání se správcem majetku o snížení ceny a dohodnutí podmínek ve výběrovém řízení.

7.10.2021 bylo dlužnici schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

V současné době probíhají prohlídky a místní šetření. Dohledáváme veškeré právní vady, jednáme s insolvenčním správcem o výrazném snížení ceny za nemovitost. Dále probíhají odborné prohlídky se stavby vedoucím ohledně nákladů na rekonstrukci. Jednáme s představiteli obce a místními obyvateli.