Informace o zpracování osobních údajů uživatelů (Extrh Group s.r.o.)

Správce Vašich údajů

Společnost Extrh Group s.r.o., se sídlem Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 03056821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 226554 (dále jen „meta.extrh.cz“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech

Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účel personalizovaného přístupu k systémům na webových stránkách https://meta.extrh.cz/

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá https://meta.extrh.cz/ kontaktní údaje z Vašeho osobního účtu pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, abychom Vám mohli zpřístupnit naše systémy v portálu https://meta.extrh.cz/, dále abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, tento účet je veřejný a uživatel souhlasí se zveřejněním svých údajů na tomto bankovním účtu.

Organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k naším elektronickým produktům a službám. Pokud si objednáte některý z našich elektronických produktů a služeb, potřebujeme vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit přístupy do členské sekce.

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou online marketingu, podnikání či koučinku a know-how klíčového pro úspěšné online i offline podnikání či tipy pro vaši úspěšnou kariéru. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám budeme zasílat newsletters s tématikou online marketingu, offline marketingu či a know-how klíčového pro úspěšné online podnikání či offline podnikání nebo pro růst vaší kariéry na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem”odhlásit se” v patičce každého našeho e-mailu.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz FB messenger
Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráviček s tématikou úspěšného online podnikání. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo “STOP” a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů 3. stranám?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Analytické nástroje

Marketing a zákaznická podpora

Seznam, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Intercom, Inc., a Delaware corporation with offices at 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA

ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Zapier – přenos dat

Zapier, 243 Buena Vista Avenue, Suite 508, Sunnyvale, CA 94086 United States

Fakturace a účetnictví

Fakturoid s.r.o.. V pláni 532/7, 142 00 Praha – Lhotka IČ: 04656679, DIČ: CZ04656679. Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250448.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies?

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů?

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU?

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@extrh.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. I mistr tesař se někdy utne. Své případné chyby napravujeme prioritou, upozornitelů si vážíme!

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost?

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Daňové povinnosti
Zákazník prohlašuje, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že výplaty výnosů z držby nebo nakládání s Investičními nástroji zpravidla podléhají daním a poplatkům. Pokud z příslušných
předpisů nebo Rámcové smlouvy nevyplývá jinak, nezajišťuje Extrh Group s.r.o. pro Zákazníka úhradu žádných daní nebo jejich zajištění v souvislosti s poskytováním služeb.

Zákazník

Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která u firmy Extrh Group s.r.o. zakoupila digitální nezaměnitelný NFT token anebo je vlastníkem tohoto NFT tokenu. Vlastnictví NFT tokenu Zákazník prokáže digitální peněženkou Matamask, kde má NFT tokeny uložené.

Práva a povinnosti spojená se složením jistiny

Zákazník bere na vědomí, že Extrh Group s.r.o. neodpovídá za plnění oznamovací povinnosti Zákazníka či jiných práv a povinností Zákazníka vyplývajících z vlastnictví Investičních nástrojů,
resp. z podílu na hlasovacích právech. Zákazník bere na vědomí, že specifické povinnosti vyplývající z vlastnictví Investičních nástrojů mu mohou vzniknout jak podle právního řádu ČR, tak i zahraničních právních řádů.

Zákazník bere na vědomí, že složení jistiny slouží pouze k pokrytí kauce, aukční jistiny v aukci, dražbě, výběrovém řízení nebo prodeji u třetí strany, v případě, že se dražba, aukce, výběrové řízení, nebo prodej neuskuteční, prostředky se automaticky vrací zpět na bankovní účet Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že Prostředky potřebné ke složení kauce na účtu Extrh Group s.r.o. se neúročí. Jistina, respektive Kauce, slouží k prokázání skutečného zájmu Zákazníka o zastoupení v dražbě. Kauce je vždy vratná. Složením jistiny ke konkrétní nabídce nebo dražbě Zákazník přikazuje firmě Extrh Group s.r.o. podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) aby vstoupila do dražby nebo jiného prodeje a pokusila se realizovat úspěšný nákup majetku. (Příkazní smlouva) V případě neúspěšného nákupu majetku má firma Extrh Group s.r.o. povinnost odeslat celou jistinu bez odkladu zpět na účet Zákazníka. V případě úspěšného nákupu majetku přikazuje Zákazník firmě Extrh Group s.r.o. aby složenou jistinu použila k nákupu majetku. Dále Zákazník firmě Extrh Group s.r.o. přikazuje, aby se pokusila zakoupený majetek nabídnout k dalšímu prodeji prostřednictvím profesionální realitní kanceláře nebo aukčního serveru za vyšší cenu než byla cena nákupní v dražbě nebo v jiném prodeji. Zákazník přikazuje firmě Extrh Group s.r.o. aby po úspěšném prodeji majetku odeslala jistinu a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zpět na účet Zákazníka. Částka z prodeje majetku k odeslání zpět na účet příkazce je ponížena o 10%. Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákup majetku v dražbě

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Externí advokátní služby

Provoz DAO společnosti

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://meta.extrh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-uzivatelu/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU!