Zkrácený popis společné dražby

Povolená cena: 1.450.000 Kč / 290 podílů po 5.000 Kč

Spojení všech vydražených míst (celkem 14) k získání většinového podílů na pozemku a následný prodej na běžném trhu všech parkovacích míst: cca 2.200.000 Kč/ 14 míst (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase výběrového řízení).

Tyto parkovací místa navazují na další 4 parkovací místa, které se zakoupili v dražbě. Všech 14 parkovacích míst bude následně nabídnuto k prodeji ze ziskem minimálně 10 % a více.

 

Započalo čistění právních vad na katastru (10x parkovací místa kousek od letiště Václava Havla) – povolená cena 1.450.000 Kč, ID 212023

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 1.450.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílová částka

  Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč200000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 212023 (specifický symbol)

Vážení členové DAO komunity – všichni majitelé NFT klíčů. Přinášíme Vám další skvělou nemovitost, u které jsme  vyjednali s insolvenčním správcem skvělou cenu 1.450.000 Kč za 10 parkovacích míst.

Nacházejí se v blízkosti letiště Václava Havla, pouze 10 minut od letiště Václava Havla, což znamená, že parkovací místa mohou být velmi atraktivní pro lidi, kteří potřebují parkovat svá vozidla před odletem nebo po příletu z letiště. To může znamenat stabilní poptávku po těchto parkovacích místech.

Nízká cena nákupu: rychlá návratnost jistin spolu se ziskem.

Nedostatek parkovacích míst v Praze: Parkování v Praze může být velmi náročné a nákladné. Investor, který vlastní parkovací místa v blízkosti města, může využít tohoto nedostatku a nabídnout své parkovací místa za vyšší ceny.

Možnost generování pravidelných příjmů: Pokud investor bude vlastnit parkovací místa, může je pronajmout nebo prodávat jako trvalou investici. Tyto parkovací místa mohou generovat pravidelné příjmy, což může být velmi výhodné pro investora.

Informace:

Vyhráli jsme výběrové řízení u insolvenčního správce – zapojte se do ziskové příležitosti!

Povolená cena: 1.450.000 Kč / 290 podílů po 5.000 Kč

Spojení všech vydražených míst (celkem 14) k získání většinového podílů na pozemku a následný prodej na běžném trhu všech parkovacích míst: cca 2.200.000 Kč/ 14 míst (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase výběrového řízení).

Tyto parkovací místa navazují na další 4 parkovací místa, které se zakoupili v dražbě. Všech 14 parkovacích míst bude následně nabídnuto k prodeji ze ziskem minimálně 10 % a více.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% (po následném úspěšném prodeji)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti
———————————————————————–

Události – už proběhlo:

[catlist name=”Parkovací místa – Praha”]

 • Věcné břemeno jízdy a chůze

  Momentálně se s insolvenčním správcem projednává právní přístup k parkovacím místům. Bylo nám sděleno, že existuje věcné břemeno jízdy a chůze z vedlejší parcely na parkovací místa. Nicméně v katastru nemovitostí není tahle skutečnost uvedena. Proto jednáme s insolvenčním správcem o dodání smluv, kde je věcné břemeno k těmto parkovacím místům, zapsáno.

 • Podepsání rezervační smlouvy + odeslání blokační úhrady

  Od insolvenčního správce jsme obdrželi dokument, v němž je zapsáno věcné břemeno chůzi a jízdy k parkovacím místům. Došlo k podpisu rezervační smlouvy a odeslání blokační úhrady 100.000 Kč na účet insolvenčního správce.V průběhu několika dní nám insolvenční správce zašle kupní smlouvu. Po jejím podpisu se uhradí zbylá část peněz a následně dojde k převodu vlastnického práva na firmu Extrh Group s.r.o.

 • Uzavření kupní smlouvy + uhrazena kupní cena

  Dne 13.4.2023 došlo k uzavření Kupní smlouvy s insolvenčním správcem panem Ing. Liborem Divišem. Zároveň byla uhrazena zbylá část kupní ceny ve výši 1.350.000 Kč. Následně insolvenční správce odešle Kupní smlouvu společně s Návrhem na vklad katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj. Na katastru nemovitostí dojde v zákonné lhůtě k převodu vlastnického práva.

 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí + kolek ve výši 2.000 Kč

  Insolvenční správce odeslal požadované dokumenty (Kupní smlouvu, Návrh na vklad) na katastrální úřad pro Středočeský kraj. Nyní běží na katastru nemovitostí 20ti denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad. Tato lhůta končí 9.5.2023. Následně dojde k přepisu vlastnického práva na firmu Extrh Grop s.r.o.
  Dne 24.4.2023 naše společnost uhradila poplatek ve výši 2.000 Kč za Návrh na vklad na katastrální úřad.

 • Přepis na katastru nemovitostí

  Dne 16.5.2023 došlo na katastru nemovitostí k přepisu vlastnického práva. Nyní začnou probíhat jednání s ostatními vlastníky parkovacích míst, což jsou převážně obyvatelé bytových domů. Po těchto jednáních začneme přidělovat jednotlivým parkovacím místům parcelní čísla na katastru nemovitostí. Tento proces bude administrativně náročný, nicméně díky tomu se velmi zvedne prodejní cena parkovacích míst.

 • Právní vady

  Během celého procesu nákupu parkovacích míst jsme začali zjišťovat, že ostatní majitelé parkovacích míst jsou firmy, které na sebe vyhlásili likvidační řízení z důvodu insolvencí a exekucí.

Name Donate Amount Datum: