Zkrácený popis společné dražby

Informace:

Povolená cena: 220.000 Kč / 44 podílů po 5.000 Kč

Spojení všech vydražených míst (celkem 14) k získání většinového podílů na pozemku a následný prodej na běžném trhu všech parkovacích míst: cca 2.200.000 Kč/ 14 míst (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase výběrového řízení).

Tyto parkovací místa navazují na dalších 10 parkovacích míst, které jsme zakoupili v insolvenčním řízení. Všech 14 parkovacích míst bude následně nabídnuto k prodeji ze ziskem minimálně 10 % a více.

4x parkovací místa kousek od letiště Václava Havla – povolená cena 220.000 Kč, ID 212024

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 220.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílová částka

  Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč50000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společnou dražbu nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 212024 (specifický symbol)

Vážení členové DAO komunity – všichni majitelé NFT klíčů. Přinášíme Vám další nemovitost: 4x parkovací místo

Nacházejí se v blízkosti letiště Václava Havla, pouze 10 minut od letiště Václava Havla, což znamená, že parkovací místa mohou být velmi atraktivní pro lidi, kteří potřebují parkovat svá vozidla před odletem nebo po příletu z letiště. To může znamenat stabilní poptávku po těchto parkovacích místech.

Nedostatek parkovacích míst : Parkování může být velmi náročné a nákladné. Investor, který vlastní parkovací místa v blízkosti města, může využít tohoto nedostatku a nabídnout své parkovací místa za vyšší ceny.

Možnost generování pravidelných příjmů: Pokud investor bude vlastnit parkovací místa, může je pronajmout nebo prodávat jako trvalou investici. Tyto parkovací místa mohou generovat pravidelné příjmy, což může být velmi výhodné pro investora.

Informace:

Povolená cena: 220.000 Kč / 44 podílů po 5.000 Kč

Spojení všech vydražených míst (celkem 14) k získání většinového podílů na pozemku a následný prodej na běžném trhu všech parkovacích míst: cca 2.200.000 Kč/ 14 míst (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase výběrového řízení).

Tyto parkovací místa navazují na dalších 10 parkovacích míst, které jsme zakoupili v insolvenčním řízení. Všech 14 parkovacích míst bude následně nabídnuto k prodeji ze ziskem minimálně 10 % a více.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% (po následném úspěšném prodeji)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Právní vady

  Během celého procesu nákupu parkovacích míst jsme začali zjišťovat, že ostatní majitelé parkovacích míst jsou firmy, které na sebe vyhlásili likvidační řízení z důvodu insolvencí a exekucí.

Name Donate Amount Datum: