Návrh na vklad do katastru nemovitostí + kolek ve výši 2.000 Kč

Insolvenční správce odeslal požadované dokumenty (Kupní smlouvu, Návrh na vklad) na katastrální úřad pro Středočeský kraj. Nyní běží na katastru nemovitostí 20ti denní lhůta, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad. Tato lhůta končí 9.5.2023. Následně dojde k přepisu vlastnického práva na firmu Extrh Grop s.r.o.
Dne 24.4.2023 naše společnost uhradila poplatek ve výši 2.000 Kč za Návrh na vklad na katastrální úřad.

Společné výběrové řízení probíhalo zde:

Započalo přidělování parcelních čísel (10x parkovací místa kousek od letiště Václava Havla) – povolená cena 1.450.000 Kč, ID 212023