Podepsání rezervační smlouvy + odeslání blokační úhrady

Od insolvenčního správce jsme obdrželi dokument, v němž je zapsáno věcné břemeno chůzi a jízdy k parkovacím místům. Došlo k podpisu rezervační smlouvy a odeslání blokační úhrady 100.000 Kč na účet insolvenčního správce.V průběhu několika dní nám insolvenční správce zašle kupní smlouvu. Po jejím podpisu se uhradí zbylá část peněz a následně dojde k převodu vlastnického práva na firmu Extrh Group s.r.o.

Společné výběrové řízení probíhalo zde:

Započalo přidělování parcelních čísel (10x parkovací místa kousek od letiště Václava Havla) – povolená cena 1.450.000 Kč, ID 212023