Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 4.960 m2)

Již Investováno 100% – Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 4.960 m2) – povolená cena 100.000 Kč, ID 60444 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 100.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílové datum

  Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 60444 (specifický symbol)

Orná půda 4.960 m2

Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Prostý. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 4.960 m2. Pozemky jsou na východní a severovýchodní straně ohraničené zpevněnou komunikací a nacházejí se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 482, který je ve vlastnictví kraje Vysočina.

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 10.000 Kč

Povolená cena: 100.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% z nákupní ceny.

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Částka byla vybrána!

  Tato příležitost je ukončena – částka byla vybrána! Dále vás budeme Vás informovat o průběhu dražby.

 • Začátek dražby

  Dražba bude probíhat dnes 26.5.2022 od 13:00 do 13:30 hodin. O výsledku vás budeme opět informovat.

 • Částka v dražbě překročila povolenou cenu!

  Částka v dražbě překročila povolenou cenu. Nejvyšší podání učiněno ve výši: 194.836 Kč. Průběh držby přikládáme do PDF souboru – Orná půda 4.960 m2 – povolená cena 100.000 Kč, ID 60444

 • Vratka podílů na účty

  Všechny zakoupené podíly se vrací zpět na vaše běžné účty.