Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 3.098 m2)

Do 8.6.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 3.098 m2) – povolená cena 95.000 Kč, ID 53774 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 95.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílová částka

  Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč95000 Put a valid number

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 53774 (specifický symbol)

Orná půda 3.098 m2

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 4060 – orná půda, v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okres Frýdek-Místek, který je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4056 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Brušperk, K náměstí 22, 739 44 Brušperk. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 30.000 Kč

Povolená cena: 95.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% z nákupní ceny.

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Začátek dražby

  Začátek dražby 15.06.2022 13:00

 • Zaplacení dražební jistoty 30.000 Kč

  potvrzeni_drazebni_jistota

 • Byla zahájena dražba

  byla zahájena dražba ve 13:00