Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 1.786 m2)

Do 8.8.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda 1.786 m2) – povolená cena 190.000 Kč, ID 220231 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 190.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílová částka

    Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč190000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 220231 (specifický symbol)

Orná půda 1.786 m2

Jedná se o pozemek č. 108/10 s celkovou výměrou 1 786 m2 v katastrálním území Český Újezd, obci Chlumec, okrese Ústí nad Labem, zapsaný na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, kde je evidován jako orná půda. Pozemek je téměř rovinatý, nyní bez porostů a venkovních úprav, pouze s neudržovaným travním porostem. Územní plán neobsahuje jeho využití. Oceněn je jako zeleň v intravilánu obce. Nachází se poblíž západního okraje města Ústí nad Labem, při dálnici D8 ve směru na Prahu.

Dokumenty:

Jistina: 25.000 Kč

Povolená cena: 190.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti