Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Garáž o výměře 14,90 m2)

7.6.2022 Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Garáž o výměře 14,90 m2) – povolená cena 250.000 Kč, ID 54044 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 250.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti:  54044 (specifický symbol)

Garáž o výměře 14,90 m2

Předmětem dražby je jednotka č.471/52 – garáž, která je vymezená Prohlášením vlastníka v jiné stavbě č.p.471, včetně pozemku st.parc.č.692 Jiná stavba č.p.471 je objekt hromadných garáží, která se nachází v k.ú.Povel na ul.Heyrovského. Objekt č.p.471 tvoří s příslušenstvím a pozemkem st.p.č.692 jednotný funkční celek, příslušenství a pozemek zajišťují plnohodnotné užívání stavby. Objekt č.p.471 napojen na elektr.síť NN, dešť. kanalizaci, příjezd po zpevněné komunikaci.

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 50.000 Kč

Povolená cena: 250.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% z nákupní ceny.

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti