Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Rodinný dům s pozemkem – odkaz

Středočeský kraj

Okres: Příbram

Do 19.5.2022 Společná dražba nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Rodinný dům s pozemkem) – povolená cena 3.800.000 Kč

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 3.600.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pro majitele NFT klíče. Je zde historicky první dražba nemovitosti, do které se mohou zapojit vlastníci unikátních NFT klíčů (smart kontraktů).

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup domu se shromažďují na transparentním účtu u FIO Banky, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici.

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na této nemovitostní se můžete podílet částkou 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 857629 (specifický symbol)

Rodinný dům s pozemkem – odkaz

Středočeský kraj

Okres: Příbram

Dokumenty:

Dražební vyhláška ZDE

Znalecký posudek ZDE

Vyvolávací cena: 2.886.267 Kč
Odhadní cena: 4.329.400 Kč

Minimální příhoz: 20.000 Kč

Jistina: 250.000 Kč

Povolená cena: 3.800.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to objem peněz, který je potřebný vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti v dražbě. Pokud se nemovitost vydraží ze méně peněz, rozdíly se členům NFT klíče ihned vrací zpět.

Servis a správa nemovitosti: 10% z nákupní ceny.

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti v dražbě

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti