Zkrácený popis společné dražby

Do 5.9.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Menší rodinný dům v okrajové čtvrti Kladna) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 2165 je specifický symbol

Povolená cena: 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.100.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 600.000 Kč

Do 5.9.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Menší rodinný dům v okrajové čtvrti Kladna) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 2165 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 1.500.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 2165 (specifický symbol)

Samostatně stojící, menší rodinný dům se nachází v okrajové čtvrti Kladna. Součástí domu je zděná kolna ve dvoře. Rodinný dům je napojen na elektřinu, zemní plyn, vodovod a kanalizaci. Dům je částečně podsklepený, s půdním prostorem.

Okolní krajina je charakterizována kopci, lesy a poli, což poskytuje skvělé možnosti pro turistiku, pěší výlety a cykloturistiku. Milovníci přírody ocení klidné a malebné prostředí. Každoročně se zde koná tradiční pouť, která přiláká návštěvníky z okolí. Tato událost je spojena s různými zábavnými aktivitami, tradičními jarmarky a gastronomickými pochoutkami.

Informace:

Povolená cena: 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.100.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 600.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti