Zkrácený popis společné dražby

Do 31.1.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (26 pozemků orné půdy a 7 pozemků ostatní plocha o celkové rozloze 43.097 m2) – povolená cena 1.100.000 Kč, ID 56901 je specifický symbol

Povolená cena 1.100.000 Kč (s možností navýšení) / 220 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.000.000 Kč cena na běžném realitním trhu

 

 

Do 31.1.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (26 pozemků orné půdy a 7 pozemků ostatní plocha o celkové rozloze 43.097 m2) – povolená cena 1.100.000 Kč, ID 56901 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 1.100.000 

  Cílová částka
 • 1.000.000 

  Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílové datum

  Ukončení
Již složeno :
90.91%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 56901 (specifický symbol)

Orná půda o celkové rozloze 34.046 m2 a ostatní plocha o celkové rozloze 9.051 m2 v okrese Břeclav, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav.

Informace a Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Povolená cena 1.100.000 Kč (s možností navýšení) / 220 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.000.000 Kč cena na běžném realitním trhu

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Jistiny

  Všechny jistiny složila firma Extrh Group s.r.o. Po úspěšné dražbě budeme všechny aktivní investory informovat.

Name Donate Amount Datum:
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023
Majitel NFT klíče: 100.000  January 30, 2023