Zkrácený popis společné dražby

Do 30.8.2023 Jistina – dražba nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Rodinný dům s pozemkem 2.729 m2 a vlastní studnou, okres Trutnov) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 61103 je specifický symbol

Povolená cena: 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.900.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 800.000 Kč

Cílem společných dražeb je maximalizovat zisk. Vše je důkladně promyšlené a jsou předem stanovené strategie k dosažení maximálního zisku.

Všechny skupinové dražby jsou důkladně prověřené, je vytvořená dražební strategie, jsou provedeny zevrubné prohlídky, jednáme se stavebními úřady, exekutory, máme vlastní experty na reality atd., tak aby to vše dohromady přinášelo co nejvyšší míru úspěchu v dražbě a přinášelo maximální zisk majitelům NFT klíčů.

Do 30.8.2023 Jistina – dražba nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Rodinný dům s pozemkem 2.729 m2 a vlastní studnou, okres Trutnov) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 61103 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 1.500.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společnou dražbu nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 61103 (specifický symbol)

Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Rodinný dům je napojen na vodovod – vlastní studna, kanalizaci – vlastní jímka, elektrorozvodnou síť a data. Výměra pozemku činí 2.729 m2.

Obec je oblíbeným turistickým cílem pro milovníky přírody a zimních sportů. Okolí obce nabízí nádhernou krajinu s horskými loukami, lesy a skalnatými útvary. Turisté zde mohou podniknout pěší túry, cyklistické výlety nebo v zimě lyžovat na okolních svazích.

Informace:

Povolená cena: 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 2.900.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 800.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

Name Donate Amount Datum: