Zkrácený popis společné dražby

Vozidlo k digitalizaci:

Do 1.10.2022 Jistina od 5.000 Kč – společná dražba pro majitele NFT digitálního klíče (Audi R8 Coupe 4.2 FSI V8) ID 16177 je specifický symbol.

Povolená cena: bude sdělená pouze zapojeným dražitelům. Tato podmínka je z důvodu uchování obchodního tajemství vzhledem, že jedná o dražbu fyzickou. Ostatní účastníci kamenné dražby nesmějí předem znát naši povolenou cenu. Jedná se o prémiové vozidlo vyšší hodnoty.

Potencionální hrubý zisk pro majitele NFT klíče: 2.000 Kč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Do 1.10.2022 Jistina od 5.000 Kč – společná dražba pro majitele NFT digitálního klíče (Audi R8 Coupe 4.2 FSI V8) ID 16177 je specifický symbol.

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 1.000.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Dražební výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty vkladatelů.

Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Vozidlo k digitalizaci:

ID vozidla: 16177 (specifický symbol)

Automobil Audi R8 Coupe 4.2 FSI V8

Rok výroby: 2008

Dokumenty:

nepřiloženy – zpracováváme

Povolená cena: bude sdělená pouze zapojeným dražitelům. Tato podmínka je z důvodu uchování obchodního tajemství vzhledem, že jedná o dražbu fyzickou. Ostatní účastníci kamenné dražby nesmějí předem znát naši povolenou cenu. Jedná se o prémiové vozidlo vyšší hodnoty, cílová částka uvedena u společné dražby je pouze informativní. přesná cílová částka bude sdělena pouze zapojeným majitelům NFT klíčů.  

Potencionální hrubý zisk pro majitele NFT klíče: 2.000 Kč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do dražby.

Servis a správa: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu vozidla

Prohlídky vozidla

Právní kroky

Zápisy na dopravním inspektorátu

Odstranění právních vad

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti