Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Pozemek 1.430 m2 ke stavbě chaty v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat.

Povolená cena: 500.000 Kč (s možností navýšení) / 100 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 1.050.000 Kč (tato cena je cena bez dostavby chaty a je to nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 5.500 Kč/podíl + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Dne 17.10.2022 proběhla na pozemku prohlídka a místní šetření. Jedná se velmi lukrativní pozemek s rozestavenou stavbou chaty. Stavba obsahuje dva vinné sklepy a hrubou nedokončenou stavbu chaty.

Pozemek leží v chatové oblasti Bílých Karpat, kolem se táhnou hluboké lesy táhnoucí se až na slovenské území. K pozemku vede silnice, má vlastní studnu a elektřinu.

Jedná se velmi lukrativní dražbu s vysokým potenciálem zhodnocení, právě díky dokončení hrubé stavby velké chaty. Stavební pozemek má rozlohu 86 m2.

Do 25.11.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (pozemek 1.430 m2 ke stavbě chaty v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty) – povolená cena 500.000 Kč, ID 61570 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 650.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílové datum

  Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

97 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 61570 (specifický symbol)

Pozemek 1.430 m2 ke stavbě chaty v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

Dne 17.10.2022 proběhla na pozemku prohlídka a místní šetření. Jedná se velmi lukrativní pozemek s rozestavenou stavbou chaty. Stavba obsahuje dva vinné sklepy a hrubou nedokončenou stavbu chaty.

Pozemek leží v chatové oblasti Bílých Karpat, kolem se táhnou hluboké lesy táhnoucí se až na slovenské území. K pozemku vede silnice, má vlastní studnu a elektřinu.

Jedná se velmi lukrativní dražbu s vysokým potenciálem zhodnocení, právě díky dokončení hrubé stavby velké chaty. Stavební pozemek má rozlohu 86 m2.

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 20.000 Kč

Povolená cena: 500.000 Kč (s možností navýšení) / 100 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 1.050.000 Kč (tato cena je cena bez dostavby chaty a je to nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 5.500 Kč/podíl + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Fyzická prohlídka

  Dne 17.10.2022 proběhla na pozemku prohlídka a místní šetření. Jedná se velmi lukrativní pozemek s rozestavenou stavbou chaty. Stavba obsahuje dva vinné sklepy a hrubou nedokončenou stavbu chaty.

  Pozemek leží v chatové oblasti Bílých Karpat, kolem se táhnou hluboké lesy táhnoucí se až na slovenské území. K pozemku vede silnice, má vlastní studnu a elektřinu.

  Jedná se velmi lukrativní dražbu s vysokým potenciálem zhodnocení, právě díky dokončení hrubé stavby velké chaty. Stavební pozemek má rozlohu 86 m2.