Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda a mez 4.902 m2), Předběžný zisk pro majitele NFT klíče na
jeden zakoupený podíl je cca 3.000 Kč

Do 20.6.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda a mez 4.902 m2) – povolená cena 110.000 Kč, ID 1410 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 110.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílová částka

  Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč50000 Put a valid number

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 1410 (specifický symbol)

Orná půda a mez 4.902 m2 – Předběžný zisk pro majitele NFT klíče na
jeden zakoupený podíl je cca 3.000 Kč

Pozemky se nachází v jihozápadní části katastrálního území Mutěnice, jihozápadně od obce Mutěnice. Jedná se o intenzivně obhospodařovatelnou ornou půdu bez trvalých porostů a travnatou mez v poli.

Dokumenty:

Jistina: 40.000 Kč

Povolená cena: 110.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní a advokátní kroky

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

-

840 

0 investor/ři
 • Složení dražební jistoty

  Dne 20.6.2022 byla přijata dražební jistina ve výši 40.000 Kč.

 • Začátek dražby

  22.6.2022 v 11:00 hodin

 • Úspěšná dražba

  Dražba byla úspěšná. Pozemek se vydražil pod odhadní cenou. Nyní běží 15-ti denní zákonná lhůta pro případný návrh na předražek! Všechny úspěšné účastníky dražby budeme kontaktovat.

 • Průběh dražby

  S radostí Vám můžeme oznámit, že společná dražba pozemku: Orná půda a mez o celkové rozloze 4.902 m2, katatrální území Mutěnice, okres Hodonín, specifický symbol 1410, proběhla velmi úspěšně. Pozemek byl vydražen za 71.500 Kč, tedy níže než byla odhadní cena pozemku.

   

  Nyní běží 15-ti denní zákonná lhůta pro případný návrh na předražek! Poté bude doplaceno nejvyšší podání ve výši 31.500 Kč.

   

  Rozdíl mezi Vámi odeslanou jistinou a částkou, která je potřeba na uhrazení nejvyššího podání, Vám odesíláme zpět na Váš účet.

   

  Dále Vás budeme informovat o zařazení pozemku do prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Tento krok nastane až po vyřízení všech nutných právních a úředních krocích. Jedná se zejména o usnesení o příklepu, výmaz exekučních příkazů z katastru nemovitostí, vložení nabývacího titulu do katastru nemovitostí, dořešení dědického řízení, jelikož se jedná o odúmrť a výmaz zástavního exekutorského práva.

 • Vydražený pozemek Mutěnice, spec. symbol 1410

  Níže je sepsaný časový sled ohledně vydraženého pozemku, od jeho vydražení až po konečnou fázi – zaslání rozvrhové usnesení na katastrální úřad.

  Časový sled událostí – pozemek Mutěnice

 • Informace - pozemek Mutěnice

  Aukce pozemku v Mutěnicích proběhne příští týden v úterý 23.5.2023 v 11:00 hodin na portálu okdrazby.cz. Odkaz na aukci zde:
  https://www.okdrazby.cz/drazba/59670-pozemky-orna-puda-4-902-m2-obec-mutenice