Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Společný nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Chalupa pro rodinou rekreaci + pozemky 4.981 m2)

Do 15.7.2022 Jistina, pro majitele NFT digitálního klíče (Chalupa pro rodinou rekreaci + pozemky 4.981 m2) – povolená cena 2.300.000 Kč, ID 872237 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 2.100.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílová částka

    Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč200000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Finanční prostředky na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů navýšených o zisk z prodeje.

Investovat lze v násobcích 5.000 korun. To znamená, že na nákupu této nemovitosti se můžete podílet násobky částky 5.000 Kč, která se vám zhodnotí následným prodejem nemovitosti. Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele není omezen (pouze cenou nemovitosti). Více nakupených podílů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 220231 (specifický symbol)

Chalupa pro rodinou rekreaci + pozemky 4.981 m2)

Stavba pro rodinou rekreaci je rekreační domek s dřevěnou nosnou konstrukcí. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu s účelově upraveným obytným podkrovím pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Vytápění je krbem na tuhá paliva, ohřev teplé vody v el. bojleru. Před cca 6 roky byla provedena rekonstrukce přízemí (okna, dveře, podlahy, sociální zařízení, instalace), vloni byla provedena vestavba podkroví. V koupelně je záchod a sprchový kout. Dispozice: přízemí – 2 obytné místnosti, kuchyň s jídelnou, koupelně se záchodem; podkroví – 2 obytné místnosti

Příslušenství: asi 5 vedlejších staveb na pozemcích kolem domu
Pozemky: parc. č. st. 817 (zastavěná plocha a nádvoří) 66 m2
parc. č. 5064/1 (orná půda) 1242 m2
parc. č. 5064/3 (trvalý travní porost) 1886 m2
parc. č. 5064/3 (zahrada) 1787 m2
Celkem: 4.981 m2

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 100.000 Kč

Povolená cena: 2.300.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti