Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Do 10.9.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (orná půda – 5.258 m2) – povolená cena 200.000 Kč, ID 9250 je specifický symbol

Povolená cena: 200.000 Kč / 40 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 360.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 4.000 Kč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

 

Do 10.9.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (orná půda – 5.258 m2) – povolená cena 200.000 Kč, ID 9250 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 200.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílová částka

    Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč100000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Držební výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty vkladatelů.

Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 9250 (specifický symbol)

Orná půda – 5.258 m2.

Oceňované pozemky o výměře 1640 m2 a o výměře 3618 m2 jsou užívány k zemědělským účelům. Jedná se o 2 oddělené parcely, které společně se sousedními pozemky tvoří širší lány zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Pozemky jsou mírně svažité. Dle LPIS jsou pozemky obhospodařovány.
Celková plocha oceňovaných pozemků činí 5.258 m2.

Dle územního plánu se jedná o pozemky zemědělské. Nachází se jižně od obce Rousínov, v blízkosti dálnice D1.

Pozemek parc. č. 2278/207 je přístupný ze zpevněné silnice, pozemek parc. č. 2441/141 pak z polní cesty.

Na pozemku parc. č. 2278/207 vázne věcné břemeno dodavatelů energií. Vzhledem k charakteru pozemku nemá toto věcné břemeno vliv na výslednou cenu.

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 20.000 Kč

Povolená cena: 200.000 Kč / 40 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 360.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 4.000 Kč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti