Zkrácený popis společné dražby

Do 1.3.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda o výměře 17.096 m2, okres Beroun) – povolená cena 500.000 Kč, ID 19180 je specifický symbol

Povolená cena 500.000 Kč (s možností navýšení) / 100 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 680.000 Kč cena na běžném realitním trhu

 

 

Do 1.3.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda o výměře 17.096 m2, okres Beroun) – povolená cena 500.000 Kč, ID 19180 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 500.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 19180 (specifický symbol)

Pozemky se nacházejí cca 1 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Skřipel, okres Beroun. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. Soubor pozemků je na západní straně ohraničený zpevněnou cestou a na východní straně listnatými porosty.

Soubor pozemků:

17.096 m2 orná půda
335 m2 ostatní plocha
354 m2 trvalý travní porost
27 m2 ostatní plocha

Informace a Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Povolená cena 500.000 Kč (s možností navýšení) / 100 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 680.000 Kč cena na běžném realitním trhu

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti