Zkrácený popis společné dražby

Do 20.2.2024 Jistina – dražba nemovitosti pro majitele EXTRH digitálního klíče (Řadová vnitřní garáž v okrese Prostějov) – povolená cena 500.000 Kč, ID 1253 je specifický symbol

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 660.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

4. Do 20.2.2024 Jistina – dražba nemovitosti pro majitele EXTRH digitálního klíče (Řadová vnitřní garáž v okrese Prostějov) – povolená cena 500.000 Kč, ID 1253 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 500.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele EXTRH klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky EXTRH digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem EXTRH klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k dražbě:

ID nemovitosti: 1253 (specifický symbol)

Řadová vnitřní garáž, nepodsklepená, přízemní, zděná konstrukce, plochá střecha, krytina IPA. Vrata jsou sekční. Zastavěná plocha garáže činí 24 m2. Garáž se nachází v okrese Prostějov.

Informace:

Povolená cena: 500.000 Kč (s možností navýšení) / 100 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 660.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10% (po následném úspěšném prodeji)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

Name Donate Amount Datum: