Zkrácený popis společné dražby

Do 8.1.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda – 46.806 m2) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 12022 je specifický symbol

Povolená cena 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: Protiinflační pozemek ve společných dražbách majetku. (nejnižší cena cca 2.500.000 Kč na běžném realitním trhu)

 

 

 

Do 8.1.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Orná půda – 46.806 m2) – povolená cena 1.500.000 Kč, ID 12022 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 1.500.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

Orná půda – 46.806 m2

ID nemovitosti: 12022 (specifický symbol)

Dražba pozemku – orná půda o výměře 46 806 m2, zemědělský půdní fond, obec Praha, zapsaný na LV xxx vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Jedná se o pozemek ze série “Protiinflačních pozemků ve společných dražbách majetku.

Informace a Dokumenty:

Povolená cena 1.500.000 Kč (s možností navýšení) / 300 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: Protiinflační pozemek ve společných dražbách majetku. (nejnižší cena cca 2.500.000 Kč na běžném realitním trhu)

Znalecký posudek ZDE

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

Name Donate Amount Datum: