Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Do 29.7.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Stavební pozemek dle § – 985 m2 pro stavbu rekreační chaty)

Do 29.7.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Stavební pozemek dle § 4 odst.1 – 985 m2 pro stavbu rekreační chaty) – povolená cena 220.000 Kč, ID 3134 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

 • 220.000 

  Cílová částka
 • Již složené jistiny
 • 0

  Dny do konce
 • Cílová částka

  Ukončení
Již složeno :
0%
Minimum amount is Kč5000 Maximum amount is Kč20000 Put a valid number

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Investiční výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty vkladatelů.

Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 3134 (specifický symbol)

Stavební pozemek dle § 4 odst.1 – 985 m2 pro stavbu rekreační chaty

Předmětem dražby je stavební pozemek se zaniklou stavbou. V současné době je celá nemovitost zbourána a na místě je pouze vidět několik základových pasů a místy i pozůstatky zdí.
Pozemek je částečně oplocen a na bývalých základech (základové desce) byl postaven karavan, zjevné užívání. Oplocení není v posudku oceněno, je bez hodnoty.

Leží v Šluknovském výběžku 8 km západně od Rumburku na rozhraní Lužických hor a Labských pískovců. Svojí polohou na okraji národního parku České Švýcarsko plní úlohu jeho severní vstupní brány

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 22.500 Kč

Povolená cena: 220.000 Kč / 44 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 500.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 6.000 Kč /podíl + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

 • Složení jistin

  Jistiny byly složené ze 100%.

 • Složení dražební jistoty

  Dne 30.07.2022 byla složena dražební jistota ve výši 22.500 Kč.

 • Průběh dražby

  Začátek dražby dne 03.08.2022 v 10:00 hodin. Náš maximální příhoz byl 220.000 Kč. Pozemek se vydražil za 526.005 Kč.