Zkrácený popis společné dražby

Nemovitost k digitalizaci:

Do 12.9.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (orná půda – 3.035 m2) – povolená cena 75.000 Kč, ID 6126 je specifický symbol

Povolená cena: 2.000.000 Kč / 200 podílů po 10.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 3.000.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 5.000 Kč/klíč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Do 25.9.2022 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (3+1, 70,5 m2 ve Vsetíně) – povolená cena 2.000.000 Kč, ID 55048 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 2.000.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

100 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Dražební výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou investici. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty investorů + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty vkladatelů.

Počet nakoupených majetkových podílů na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 55048 (specifický symbol)

3+1, 70,5 m2 ve Vsetíně

Veškeré podrobnosti naleznete ve znaleckém posudku

Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Jistina: 200.000 Kč

Povolená cena: 2.000.000 Kč / 200 podílů po 10.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: 3.000.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby)

Potencionální zisk pro majitele NFT klíče: 5.000 Kč/klíč + vrácení celé jistiny 5.000 Kč.

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti