Zkrácený popis společné dražby

Do 13.3.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Řadová garáž o výměře 24 m2) – povolená cena 300.000 Kč, ID 20179 je specifický symbol

Povolená cena: 300.000 Kč (s možností navýšení) / 60 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 400.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 100.000 Kč

 

 

Do 13.3.2023 Jistina – nákup nemovitosti pro majitele NFT digitálního klíče (Řadová garáž o výměře 24 m2) – povolená cena 300.000 Kč, ID 20179 je specifický symbol

Vyhlašovatel: Extrh. cz

  • 300.000 

    Cílová částka
  • Již složené jistiny
  • 0

    Dny do konce
  • Cílové datum

    Ukončení
Již složeno :
0%
This campaign has been invalid or not started yet.

Extrh. cz

96 dražeb | 0 dražby

-

Popis společné dražby

Výzva pouze pro majitele NFT klíče.

Žádné složitosti. O nákup majetku v dražbě a jeho následný prodej se postará Extrh jako autorita a specialista na dražby. Vše probíhá pod dohledem všech DAO členů transparentně a bezpečně díky NFT digitálním klíčům, což jsou digitální nezaměnitelné smlouvy.

Jistiny na společný nákup nemovitosti se shromažďují na transparentním účtu u české banky Raiffeisenbank – 5470797010 / 5500, kam může každý kdykoliv nahlédnout a ihned uvidí svou jistinu. (https://bit.ly/ucet-extrh)

Po úspěšném ziskovém prodeji nemovitosti se vyplácí ihned všechny platby zpět na účty příkazců + zisk z prodeje. V případě neúspěšné dražby se všechny jistiny ihned odesílají na účty příkazců – vkladatelů.

Počet složených jistin na uživatele je omezen počtem NFT klíčů, které vlastníte. Více klíčů = více vydělaných peněz.

Nemovitost k digitalizaci:

ID nemovitosti: 20179  (specifický symbol)

Garáž leží na okraji města Ivanovice na Hané, v lokalitě řadových garáží, jež se nachází mezi ulicemi Žižkova a Tyršova. Pozemek je rovinný, přístupný po zpevněné komunikaci. Garáž je krajní řadová, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy betonové.

Zastavěná plocha: 24 m2
Užitná plocha: 20 m2

Informace a Dokumenty:

Znalecký posudek ZDE

Povolená cena: 300.000 Kč (s možností navýšení) / 60 podílů po 5.000 Kč

Následná prodejní cena na běžném trhu: cca 400.000 Kč (tato cena je nejnižší běžná cena za nemovitost v dané lokalitě v čase dražby).

Potencionální zisk pro zapojené majitele NFT klíče: cca 100.000 Kč

Co je to povolená cena? Je to maximální objem peněz, které budou nabídnuty v dražbě a jsou potřebné vybrat ke vstupu do nákupu nemovitosti.

Servis a správa nemovitosti: 10%. (Hradí se až ze zisku, tedy z vydělaných peněz z prodeje)

Tento poplatek je potřeba na zajištění:

Nákupu nemovitosti

Prohlídky nemovitosti

Právní kroky k vyklízení nemovitosti

Zápisy do katastru (při nákupu i při prodeji)

Odstranění právních vad z nemovitosti

Pojištění

Inzerce

Advokátní služby

Provoz DAO společnosti

Name Donate Amount Datum: